reklama

Úhrady na rok 2019 domluveny, pojišťovny i zdravotníci našli společnou řeč

reklama

V českém zdravotnictví nastal historický průlom. Zákon předpokládá, že ceny za zdravotní péči se stanovují dohodou mezi zdravotními pojišťovnami a zástupci poskytovatelů zdravotních služeb. Až dosud to však byla víceméně teorie, protože k dohodě většinou nedošlo. Například nemocnice se s pojišťovnami nedohodly za 21 let ani jednou. Až teď. Dohadovacímu řízení, které skončilo na konci května, předsedal generální ředitel Oborové zdravotní pojišťovny Radovan Kouřil.

Až letos třináct skupin poskytovatelů zdravotní péče (akutní lůžková péče, následná péče, praktičtí lékaři, ambulantní specialisté, doprava, záchranky, fyzioterapie, gynekologové, hemodialýza, radiologie, lázně, laboratoře a stomatologie) uzavřelo dohodu se zdravotními pojišťovnami o úhradách na rok 2019 v rámci tzv. dohodovacího řízení mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče o hodnotách bodu, výši úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezeních pro rok 2019.

V roce 2019 tak na zdravotní služby půjde cca 320 miliard Kč, tedy o téměř 20 miliard více než se očekává v letošním roce.

„Rád bych poděkoval všem účastníkům za konstruktivní přístup. Jednání byla tvrdá a náročná, ale vedla se v atmosféře snahy o to, dosáhnout opravdové dohody. Ze strany zdravotních pojišťoven bylo cílem zajistit dostupnou a kvalitní péči a rozdělit prostředky maximálně efektivně i spravedlivě, ze strany poskytovatelů pak dát prostor novým prvkům zahrnujícím např. měření kvality zdravotní péče a vytvořit zdroje pro růst platů zdravotnického personálu,“uvádí generální ředitel Oborové zdravotní pojišťovny Radovan Kouřil, který dohodovacímu řízení předsedal.

Skupina, kde se prozatím nepodařilo dosáhnout dohody, jsou lékárníci. „Zde je na škodu konfrontační tón, kterým se tato skupina snaží najít cestu mimo rámec dohodovacího řízení. Zvláště, když došlo k rozdělení financí již ve všech ostatních segmentech včetně nemocnic, kde se nikdy v minulosti dohodu nepodařilo uzavřít,“ doplňuje Radovan Kouřil.

Letošní dohodovací řízení je s ohledem na počet uzavřených dohod historickým průlomem a dává naději, že se podobným způsobem budou jednání o úhradách ubírat i v budoucnu.  „Jako předsedající chci ocenit moderační a motivační roli Ministerstva zdravotnictví, které dalo významně najevo, že nebude preferovat žádný ze segmentů poskytovatelů, přičemž primární je dohoda a ne kuloární jednostranné iniciativy. Bez tohoto přístupu ministerstva by nikdy k dohodám nemohlo dojít,“uzavírá generální ředitel OZP.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama