reklama

V Praze 8 vznikne DIGI PORADNA – městská část reaguje na rizika digitálního světa

reklama

MČ Praha 8 a její příspěvková organizace Osmička pro rodinu společně jako první reagují na rizika digitálního světa projektem DIGITÁLNÍ SVĚT, MY VY A NAŠE DĚTI. První akce v rámci projektu proběhne 15. května 2018.

Počítačové hry, sociální sítě, fake news, závislosti, negativní vlivy digitálních médií apod. To jsou rizika dnešního digitálního světa, která se dostávají do popředí zájmů rodičů i odborníků.

„Naše organizace Osmička pro rodinu ve spolupráci s městskou částí Praha 8 již dlouhodobě podporuje programy na posilování digitální gramotnosti u dětí, mládeže, dospělých i seniorů, “ říká Kateřina Halfarová, ředitelka Osmičky pro rodinu. „Stále častěji jsme se však setkávali s dotazy rodičů a prarodičů, ale i samotných dětí, co dělat, když jejich dítka tráví veškerý svůj volný čas u počítače, jak zjistit, co na něm dělají, jaké stránky navštěvují a co o sobě sdílejí,“ dodává ředitelka Halfarová.

Osmička pro rodinu tedy na květen a červen naplánovala několik akcí v rámci projektu DIGITÁLNÍ SVĚT, MY VY A NAŠE DĚTI. Projekt je určen všem cílovým skupinám, tedy i dětem. „Velice pozitivně vnímám fakt, že se o bezpečí v kyberprostoru zajímají rodiče i samotné děti. Je to důkaz toho, že o rizicích přemýšlejí. Proto podporujeme akce cílené na rozlišné skupiny tak, aby osvěta i diskuze byly co nejpřínosnější,“ popisuje místostarosta Prahy 8 Radomír Nepil bez jehož podpory by projekt nevznikl.

„Žáci a studenti, kteří cítí potíže, nebo si s něčím neví rady, mají možnost se poradit ve škole, u metodiků prevence, do jejichž agendy spadá také kyberšikana. Rodiče ale často o těchto problémech neví, případně nemají tušení, na koho by se měli obrátit. Proto jsme se rozhodli zříditporadnu, která se rizikům v digitální světě přímo věnuje. DIGI PORADNU, která bude mít působnost pro celou Prahu 8, oceňují i samotné školy,“ dodává radní Anna Kroutil.

DIGI PORADNA bude fungovat od 15. 5. 2018 v Komunitním rodinném centru Osmička, U Pazderek 265/22, Praha 8.

Na květen a červen jsou v rámci projektuDIGITÁLNÍ SVĚT, MY VY A NAŠE DĚTI plánovány tyto akce:

  • KYBERPSYCHOLOGIE A FAKE NEWS
  • POČÍTAČOVÉ HRY – BUDOU Z NAŠICH DĚTÍ ZÁVISLÁCI?
  • SOCIÁLNÍ SÍTĚ… JSOU OPRAVDU TAK SOCIÁLNÍ?

Více informací naleznete na webu a Facebooku MČ Praha 8, nebo Osmičky pro rodinu.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama